Thứ hai, 26/07/2021 - 19:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tăng Tiến

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện Kế hoạch năm học 2019 - 2020; công văn số 1333/SGD&ĐT-GDTrH, ngày 27/11/2019 về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2019-2020 của Sở GD&ĐT Bắc Giang; công văn số 183/PGDĐT-THCS ngày 04/12/2019 của Phòng Giáo dục& Đào tạo Việt Yên về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2019-2020, trường THCS Tăng Tiến xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2019- 2020.

Thực hiện Kế hoạch năm học 2019 - 2020; công văn số 1333/SGD&ĐT-GDTrH, ngày 27/11/2019 về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2019-2020 của Sở GD&ĐT Bắc Giang; công văn số 183/PGDĐT-THCS ngày 04/12/2019 của Phòng Giáo dục& Đào tạo Việt Yên về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2019-2020, trường THCS Tăng Tiến xây dựng kế hoạch kiểm tra như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Kiểm tra học kỳ nhằm đánh giá kết quả chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh của các đơn vị, từ đó đề ra những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong học kì II của các trường trung học.

- Thông qua việc kiểm tra, nắm bắt được những kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức và phân loại được trình độ của học sinh. Nội dung đề kiểm tra đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, phù hợp với chương trình dạy học, thời gian quy định của môn kiểm tra. Đối với học sinh khối 9 tiếp cận với hình thức tuyển sinh vào 10.

- Tổ chức kiểm tra học kỳ phải được tiến hành nghiêm túc, đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác và báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT đúng thời gian quy định. Xếp loại học sinh học kì I theo đúng Quy chế ban hành kèm theo thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

II. PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA

1. Môn kiểm tra, đề kiểm tra

a. Môn kiểm tra

Tổ chức kiểm tra học kỳ I đối với tất cả các môn học ở các khối lớp.

b. Đề kiểm tra

- Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT chỉ đạo ra đề kiểm tra:

+ Lớp 8, 9 ra đề kiểm tra 9 môn: Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD.

+ Lớp 6,7 ra đề kiểm tra 8 môn: Toán học, Vật lí, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD.

Các môn còn lại: Môn Công nghệ, Thể dục, Mĩ thuật, Âm nhạc, Tin học, thi nói tiếng anh các khối 6,7,8,9. Các đồng chí dạy chủ động ra đề, kiểm tra xong trước ngày 29/12/2019 (Trong tuần 18- Các môn bố trí 2 tiết kiểm tra học kỳ thì giáo viên kiểm tra từ tuần 17).

2. Hình thức kiểm tra

Các môn kiểm tra được thực hiện dưới hình thức sau:

Môn/lớp

Hình thức

Ngữ văn lớp 6 đến 9, Toán học lớp 6 đến 8

Tự luận

Tiếng Anh lớp 6 đến lớp 9; Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD lớp 9

Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự và luận (50% trắc nghiệm và 50% tự luận)

Toán lớp 9

Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự và luận (30% trắc nghiệm và 70% tự luận)

Lưu ý:

 - Đối với môn Tiếng Anh: Tiếp tục kiểm tra kỹ năng nói với lớp 6, 7, 8, 9 chương trình hiện hành và các lớp theo chương trình thí điểm được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1173/SGDĐT-GDTrH ngày 20/10/2014 của Sở GD&ĐT Bắc Giang và công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014-2015. Giáo viên dạy tiếng anh các khối 6,7,8,9 chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra nói với khối mình phụ trách và báo cáo bộ phận chuyên môn trước ngày tổ chức kiểm tra 3 ngày.

3. Yêu cầu của đề kiểm tra

- Chính xác, khoa học, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng môn học;

- Tăng cường câu hỏi mở, câu hỏi mang tính thực tiễn, câu hỏi vận dụng kiến thức liên môn nhằm đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và tính sáng tạo của học sinh.

- Kiểm tra kiến thức đến hết tuần 16 của học kỳ I.

4. Thời gian làm bài

- Môn Toán học, Ngữ văn từ lớp 6 đến lớp 9: 90 phút.

- Môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Tiếng Anh: 45 phút.

5. Lịch kiểm tra

Ngày

Buổi

Môn, lớp

Thời gian làm bài

Thời gian giao đề cho học sinh

Thời gian tính giờ

02/01/2020

Sáng

Toán học 8

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Toán học 9

90 phút

Tiếng Anh 9

45 phút

9 giờ 25

9 giờ 30

Vật Lí 8

45 phút

Chiều

Toán học 6

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Toán học 7

90 phút

Tiếng Anh 7

45 phút

15 giờ 25

15 giờ 30

Vật Lí 6

45 phút

03/01/2020

Sáng

Lịch sử 8,9

45 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Hóa học 8,9

45 phút

8 giờ 40

8 giờ 45

GDCD 8,9

45 phút

9 giờ 55

10 giờ 00

Chiều

Địa Lí 6,7

45 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Sinh 6,7

45 phút

14 giờ 35

14 giờ 40

04/01/2020

Sáng

Địa lí 8,9

45 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Sinh học 8,9

45 phút

8 giờ 40

8 giờ 45

Chiều

Lịch Sử 6,7

45 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

GDCD 6,7

45 phút

14 giờ 35

14 giờ 40

 

 

06/12/2019

 

 

 

Sáng

Ngữ Văn 8

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Ngữ Văn 9

90 phút

Tiếng Anh 8

45 phút

9 giờ 25

9 giờ 30

Vật lý 9

45 phút

Chiều

Ngữ Văn 6

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Ngữ Văn 7

90 phút

Tiếng Anh 6

Vật lý 7

45 phút

15 giờ 25

15 giờ 30

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thực hiện chương trình

Các đồng chí giáo viên rà soát tiến độ thực hiện chương trình môn mình phụ trách theo quy định, cần phải dạy bù thì báo cáo BGH để bố trí lịch, nghiêm cấm cắt bỏ chương trình, môn học.

2. Bố trí phòng kiểm tra

- Mỗi phòng không quá 25 học sinh. Số học sinh lớp 6,7 được biên chế vào 10 phòng thi, số học sinh khối 8,9 được biên chế vào 8 phòng thi, học sinh được xếp ngồi theo khối.

3. Coi, chấm bài kiểm tra

- Nhà trường yêu cầu CBGV coi kiểm tra, chấm bài nghiêm túc, chữa bài cho học sinh kịp thời, đánh giá kết quả khách quan, thực chất năng lực học tập của học sinh. Bài kiểm tra sau khi chấm được lưu giữ tại đơn vị trường học.

- 100% giáo viên tham gia Hội đồng coi, chấm thi.

Trong thời gian kiểm tra học kỳ 1, nhà trường thường xuyên kiểm tra công tác coi thi, các đồng chí vi phạm quy chế sẽ bị xử lý theo quy định.

Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

Lưu: VP.

 Bản điện tử:

 - Tổ CM (t/h);

 - Lãnh đạo Phòng (để báo cáo).;

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Thân Thị Minh Nghĩa

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 07 : 45
Năm 2021 : 437