Monday, 26/07/2021 - 19:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tăng Tiến

VIỆC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC; TỔ CHỨC DẠY, HỌC VÀ ÔN TẬP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10.

 Giúp học sinh tự khám phá những điều chưa biết chứ không thụ động tiếp thu những tri thức được sắp đặt sẵn. Giáo viên là người tổ chức và chỉ đạo học sinh tiến hành các hoạt động học tập phát hiện kiến thức mới, vận dụng sáng tạo kiến thức đã biết vào các tình huống học tập hoặc tình huống thực tiễn...

 

VIỆC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC; TỔ CHỨC DẠY, HỌC VÀ ÔN TẬP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10.

I. Việc đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục

1. Mục đích:

  -  Giúp học sinh tự khám phá những điều chưa biết chứ không thụ động tiếp thu những tri thức được sắp đặt sẵn. Giáo viên là người tổ chức và chỉ đạo học sinh tiến hành các hoạt động học tập phát hiện kiến thức mới, vận dụng sáng tạo kiến thức đã biết vào các tình huống học tập hoặc tình huống thực tiễn...

  - Chú trọng rèn luyện cho học sinh biết khai thác sách giáo khoa và các tài liệu học tập, biết cách tự tìm lại những kiến thức đã có, suy luận để tìm tòi và phát hiện kiến thức mới... Định hướng cho học sinh cách tư duy như phân tích, tổng hợp, đặc biệt hoá, khái quát hoá, tương tự, quy lạ về quen… để dần hình thành và phát triển tiềm năng sáng tạo.

  - Tăng cường phối hợp học tập cá thể với học tập hợp tác, lớp học trở thành môi trường giao tiếp GV - HS và HS - HS nhằm vận dụng sự hiểu biết và kinh nghiệm của từng cá nhân, của tập thể trong giải quyết các nhiệm vụ học tập chung.

   - Chú trọng đánh giá kết quả học tập theo mục tiêu bài học trong suốt tiến trình dạy học thông qua hệ thống câu hỏi, bài tập. Chú trọng phát triển kỹ năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau của học sinh với nhiều hình thức.

  2. Đổi mới kiểm tra đánh giá

   - 100% các bài kiểm tra từ 45 phút trở lên giáo viên đều xây dựng ma trận đề kiểm tra bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng quy định trong chương trình.

   - Xây dựng ngân hàng đề với các câu hỏi kiểm tra đánh giá đa dạng, nhiều câu hỏi mở có sự liên hệ kiến thức thực tế nhằm đánh giá được năng lực học sinh.

  - Trên mỗi khối thực hiện các đợt kiểm tra khảo sát năng lực học sinh theo tháng.

  - 100% các bài kiểm tra định kỳ sử dụng từ ngân hàng đề.

  * Giải pháp

- Tiếp tục đổi mới các hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh. Không để xảy ra tiêu cực trong cho điểm, thi cử. Tổ CM xây dựng ma trận và đề kiểm tra, đề cương ôn tập từng HK

- Việc thực hiện quy chế đánh giá, xếp loại học sinh theo Thông tư 58 của Bộ GD&ĐT cần phải được nghiên cứu kỹ và thực hiện đúng, tránh sai sót.- Giáo dục học sinh ý thức tự học, phương pháp tự học kết hợp với tài liệu phù hợp với chủ đề. Thường xuyên kiểm tra và định hướng kết quả hoạt động tự học.

- Thống nhất ma trận đề kiểm tra 45 phút trong tổ, nhóm chuyên môn.

- Đổi mới các hình thức kiểm tra đánh giá để hướng tới sự phát triển năng lực của học sinh, coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình học tập.

- Chú ý quan sát, hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động học tập, rèn luyện của các em để góp ý, điều chỉnh kịp thời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, rèn luyện của học sinh.

- Hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.

- Nhận xét, chưa lỗi một cách cụ thể trong các bài kiểm tra của học sinh.

- Trong một bài kiểm tra tăng cương nhiều câu hỏi ngắn.

- Chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh, đánh giá cả quá trình : đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án, bài thuyết trình..

- Để đánh giá toàn diện năng lực của học sinh, kỹ năng làm trong đề thi kết hợp giữa đọc hiểu với tự luận; giữa trắc nghiệm khách quan với tự luận.

- Tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với các vấn đề xã hội, khuyến khích học sinh bày tỏ chính kiến của mình; giúp các em hiểu sâu về quê hương đất nước.

3. Hướng dẫn học sinh tự học

- Đưa ra một số phương pháp kiểm tra đánh giá mới nhằm tác động tới quá trình tự học của học sinh.

- Tăng cường các hình thức kiểm tra đánh giá.

* Vấn đáp:

- Nhằm nắm được tình hình học bài và chuẩn bị bài của học sinh.

- Sau khi kiểm tra đầu giờ GV vẫn nên tiếp tục vấn đáp cho điểm học sinh ngay trong giờ học để tăng sự tập trung của học sinh, tạo thêm cơ họi cho học sinh mắc điểm yếu có thể gỡ điểm.

* Kiểm tra định kỳ:

- Trước khi kiểm tra GV phải xác định rõ cho học sinh đâu là kiến thức trọng tâm, đâu là kiến thức mở rộng để học sinh biết cách học, tránh giới hạn quá dài làm cho học sinh không biết học phần nào, dẫn tới lan man.

- Cách ra đề phải phân loại được học sinh đảm bảo có câu dễ cho học sinh TB, yếu và câu khó cho hs giỏi, việc ra đề quá khó hay quá dễ đều không có tác dụng thúc đẩy việc tự học của học sinh.

II, Tổ chức dạy, học và ôn tập nâng cao chất lượng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

       Chất lượng đại trà biệt là chất lượng thi vào THPT luôn được nhà trường quan tâm. Vì thế từ đầu năm BGH nhà trường đã có sự lựa chọn đội ngũ GV giảng dạy lớp 9 là những đồng chí có kinh nghiệm chuyên môn. Năm học 2018 -2019 BGH nhà trường đã có những chỉ đạo và kế hoạch rất cụ thể trong việc dạy học và ôn thi vào lớp 10 cho nên trong năm học 2018 – 2019 nhà trường đã có sự bứt  phá về thứ hạng, kết quả thi vào THPT xếp thứ 2/19 trường trong huyện, vượt 16 bậc so với năm học trước. Để đạt được những thành quả đó BGH nhà trường  luôn coi trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ. Lãnh đạo nhà trường nhận thức rõ con người là động lực phát triển của lịch sử. Dù thời đại nào, dù khoa học kĩ thuật có phát triển đến đâu thì cũng không thể thay thế hết  được con người, hơn nữa khoa học hiện đại cũng là do con người tạo ra.Nhận thức rõ điều đó,nhà trường luôn coi trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ và có chiến lược phát triển đội ngũ .

        Nhà trường đã xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ, tạo điều kiện tối đa cho cán bộ giáo viên tham gia các lớp học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Nhà trường giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong cùng tổ nhóm chuyên môn có năng lực tốt hỗ trợ giúp đỡ các đồng chí còn hạn chế về năng lực.Và sau một học kì và sau một năm học nhà trường tổng kết đánh giá. Nhà trường coi trọng việc dự giờ thăm lớp, tạo điều kiện cho tất cả các giáo viên được dự giờ học tập rút kinh nghiệm. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, lấy đơn vị tổ nhóm chuyên môn nhà trường cũng là nơi bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn  nghiệp vụ cho GV.

    Nhà trường luôn quan đến các đối tượng HS- đặc biệt là hai đối tượng là học sinh đầu cấp và học sinh lớp cuối cấp .

    * Đối với học sinh đầu cấp các em còn nhiều bỡ ngỡ, còn nhiều thói quen cũ nên chậm hoà nhập với môi trường mới. Thực tế nhiều năm ở trường chúng tôi trước đây có khi phải hết một học kì học sinh mới đi vào nề nếp nếp đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chung của nhà trường. Vì thế nhà trường đã có biện pháp quan tâm đặc biệt đến đối tượng này bằng cách giao nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân và tổ chức trong nhà trường ngay từ ngày học đầu tiên phải thường xuyên có mặt để hướng dẫn giúp đỡ các em đi vào nề nếp . Chính vì vậy nhà trường đã xây dựng được nề nếp học tập trong toàn trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

     * Đối với học sinh lớp 9 : Nhà trường có kê hoạch quan tâm đặc biệt, luôn coi chất lượng thi vào THPT là nhiệm vụ trọng tâm cho nên nhà trường lựa chọn những thầy cô có năng lực cao tâm huyết phụ trách. Nhà trường giao chỉ tiêu ngay từ đầu năm cho các lớp và khoán chất lượng cho giáo viên. Nhà trường tổ chức những chuyên đề của từng môn học với từng tổ nhóm để trao đổi kinh nghiệm và thống nhất nội dung ôn tập cho học sinh. Đặc biệt nhà trường đã xây dựng được khối  đoàn kết nội bộ nhất trí cao trong tập thể, nên đã khuyến khích, động viên được các thầy, cô giáo  tâm huyết giảng dạy và có trách nhiệm cao trong công việc.

   - Nhà trường duy trì tốt việc kiểm tra đánh giá chất lượng đang làm theo từng đợt và mỗi học kì khảo sát ít nhất 2 lần từ đó ghi nhận và biểu dương những thầy cô và những tập thể lớp có chất lượng cao và tìm giải pháp cho những lớp chất lượng còn hạn chế . Đồng thời  in kết quả về gia đình, từ đó có sự phản hồi từ  phía PHHS để có sự uốn năm trong từng đối tượng. BGH thường xuyên trực tiệp gặp gỡ học sinh và phụ huynh trao đổi, tìm cách tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ.

    - Nhà trường thường xuyên tổ chức kiểm tra việc học tập ở nhà của học sinh vào buổi tối, chủ yếu là kiểm tra đột xuất đến gia đình học sinh đặc biệt là những HS lực học còn yếu nên đã động viên, khích lệ được ý thức của các em HS, từ đó HS có ý thức học tập tốt  hơn và những lúc như vậy chúng tôi có điều kiện tư vấn nhắc nhở học sinh về việc sắp xếp góc học tập cũng như  phương pháp học tập, qua đó cũng có dịp trao đổi trực tiếp với phụ huynh về tình hình học tập của con em mình vì thế nhà trường cũng nhận được sự cảm phục, đồng tình ủng hộ của PHHS.

    - Nhà trường luôn coi trọng việc hình thành phương pháp học tập và kĩ năng làm bài cho các em thông qua những buổi sinh hoạt ngoại khóa bàn về phương pháp học tập đặc biệt vào dịp ôn thi vào THPT thầy và trò cùng nghiên cứu kĩ cấu trúc đề thi từng dạng toán, từng bài văn…. Đây là dịp các thầy cô và các em trao đổi kinh nghiệm học tập bổ ích  nhằm nắm vững kiến thức.

    - Quan tâm công tác chủ nhiệm, công tác quản lí học sinh. Ban Giám hiệu tăng cường công tác dự giờ chủ nhiệm để theo dõi tình hình hoạt động và học tập của các em lớp 9. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thường xuyên quan tâm, động viên và giúp đỡ các em có đủ kiến thức đáp ứng kỳ thi tuyển.

   - Giảm bớt các hoạt động ngoại khóa, hoạt động phong trào đối với học sinh lớp 9 trong thời gian bồi dưỡng, ôn tập.

   - BGH thường xuyên gặp, trao đổi tình hình học tập với PHHS đối với những trường hợp HS chậm tiến bộ, qua đó tạo sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường thắt chặt công tác kiểm tra, nhắc nhở, động viên các em kịp thời.

   - Bên cạnh đó nhà trường cũng làm tốt công tác phân luồng học lớp 9 từ sớm nên kết quả  thi vào THPT được đảm bảo. Năm học 2018-2019 đã có sự cải thiện rõ rệt trong sự phân luồng, tạo luồng gió mới trong nhận thức thay đổi của PHHS.

*  Công tác thi đua khen thưởng.

      Nhà trường chú trọng công tác thi đua khen thưởng, tuyên truyền, giáo dục, đổi mới trong giáo viên và học sinh.

     - Đối với học sinh lớp 9: Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, động viên , khích lệ, bằng việc tổ chức khảo sát hàng tháng, trước đây nhà trường thưởng chủ yếu khen thưởng cho học sinh vào dịp tổng kết cuối năm cho nên sự phấn đấu rèn luyện của học sinh ít nhiều bị hạn chế vì sau khi tổng kết là các em nghỉ hè. Vì thế nhà trường đổi mới bằng cách thi đua theo từng tháng, biểu dương kịp thời vào thứ 2 hàng tuần sau mỗi đợt   khảo sát để tạo động lực cho các đối tượng học sinh và đặc biệt là sơ kết học kì, kết thúc  năm học  để tạo động lực cho học sinh phấn đấu liên tục. Bên cạnh đó nhà trường còn tiến hành khen thưởng cho nhiều đối tượng khác nhau không còn chỉ tập trung vào đối tượng học sinh khá giỏi như  HS tiến bộ, HS có thành tích đặc biệt…. nên đã tạo được động lực phấn đấu của các em học sinh.

    - Đối với GV: Nhà trường xác định rõ công tác thi đua khen thưởng đối với GV là vô cùng quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy học. Nếu làm tốt sẽ  thích lệ được đội ngũ giáo viên làm việc hăng hái tích cực, nếu làm không tốt dẫn đến nhiều giáo viên bị ức chế, thậm chí bất mãn không muốn làm việc.Ý thức được điều đó nên nhà trường đã xây dựng quy chế thi đua khen thưởng một cách khách quan, vô tư, đúng người, đúng việc, người làm tốt được ghi nhận biểu dương, người làm chưa tốt động, nhắc nhở nên đã tạo cho giáo viên  được tâm lí thoải mái hăng hái làm việc và những giáo viên còn hạn chế thì nỗ lực cố gắng .Nhà trường cũng khen thưởng những GV có thành tích đặc biệt VD: Một thày, cô giáo dạy ôn thi đạt kết quả cao có sự khen thưởng theo bậc rõ ràng khi có kết quả thi vào THPT hệ công lập. Đây chính là động lực để  đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường quên mình sẵn sàng tìm kiến thức và phương pháp giảng dạy thích hợp để giúp học sinh học vươn lên nỗ lực học tập để mang lại kết quả tốt. Đó cũng là thành công của công tác quản lý và sự nghiệp trồng người. Đây cũng là điểm mới mà nhà trường đã áp dụng trong năm học 2018-2019. Tất cả những việc làm trên  của BGH nhà trường đã tạo cho học sinh và giáo viên tâm thế dạy hết mình, học  hết mình.

                        

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 07 : 45
Năm 2021 : 437