Friday, 22/01/2021 - 03:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tăng Tiến

KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

  PHÒNG GD&ĐT VIỆT YÊN                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TĂNG TIẾN                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số;  23/ KH THCS TT                                                                                      Tăng Tiến, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2018-2019

 

PHẦN I :NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

A- Những kết quả đạt được năm học 2018-2019

Tổng số CBGV năm học 2017-2018 là: 36 đồng chí (BGH; 2 đồng chí, NV=4 đồng chí, GV=30 đồng chí), trong đó:

- CSTĐ cấp cơ sở: 01 đồng chí

- GV tiêu biểu: 03 đồng chí

- Trường: Khá

- Công đoàn: Khá

- Đội : Liên đội vững mạnh.

- Chi bộ : Chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Kết quả thi GV dạy giỏi cấp trường đạt : 17 đ/c = 57%. Thi GVDG cấp huyện đạt 11 đ/c = 33.3%.

B- Đặc điểm tình hình nhà trường năm học 2018-2019

Tổng số giáo viên của nhà trường hiện có ở năm học 2018-2019 là 35 đồng chí (25 nữ, 10 nam), trong đó : 30 đồng chí có trình độ trên chuẩn. Tỷ lệ GV/lớp là 2.42. Tổ tự nhiên có 11 đồng chí, tổ xã hội có 18 đồng chí, Tổ hành chính có 04 đồng chí. Trường đã có một Chi bộ riêng gồm 23 Đảng viên.

Trường được quy hoạch trên tổng diện tích là: 8.309 m2 ở vị trí trung tâm của xã (xóm Chùa). Cơ sở vật chất của trường gồm 12 pḥòng học, 5 pḥòng chức năng, 1 pḥòng thư viện cao tầng kiên cố, có đầy đủ bàn ghế cho học sinh và giáo viên, trường đã có khu Văn phòng, phòng Hiệu trưởng, phòng Hiệu phó, phòng Đoàn đội, hệ thống sân chơi, bãi tập, hệ thống nước sạch đủ cung cấp cho học sinh dùng hàng ngày, các khu vệ sinh cho học sinh đảm bảo sạch sẽ.

Sân chơi bãi tập rộng rãi và sạch sẽ, trường lớp an toàn cho học sinh học tập.

- Đồ dùng giảng dạy đáp ứng nhu cầu cơ bản cho giảng dạy các bộ môn;

C- Đánh giá tình hình đơn vị:

1. Thuận lợi:

- Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy và học .
- Trường được sự quan tâm chỉ đạo của ngành, sự giúp đỡ của nhân dân, hội PHHS và chính quyền địa phương.
- Đội ngũ CB-GV có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công tác giảng dạy và giáo dục.
- Học sinh phần lớn là con em gia đình ở nông thôn, đa số có đủ điều kiện học tập.

- Các đoàn thể hoạt động đồng bộ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đa số học sinh chăm ngoan, ý thức học tập khá tốt.

- Đại bộ phận cha mẹ học sinh quan tâm đến việc học của con em, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường và tham gia các hoạt động phong trào.

2. Khó khăn:

- Đồ dùng dạy học còn thiếu, chưa đồng bộ.

- Một bộ phận giáo viên ngại đổi mới phương pháp dạy học, chưa cầu tiến.

- Sân bãi tập cho các bộ môn thể dục chính khóa chưa chuẩn nên việc tập luyện thể dục thể thao vẫn còn hạn chế nhất định, các tiết thể dục phải tổ chức ngoài trời ít nhiều đã ảnh hưởng đến chất lượng bộ môn và sức khoẻ học sinh.

- Một bộ phận nhỏ phụ huynh thiếu quan tâm việc học tập của con em, còn khoán trắng cho nhà trường nên sự phối hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình chưa đạt hiệu quả dẫn đến tình trạng học sinh mất căn bản, lười học và bỏ học.

- Môi trường xung quanh trường khá phức tạp

PHẦN II: NỘI DUNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019

A.CÁC CHỈ TIÊU NĂM HỌC:

Cấp trường:

Cấp huyện:

Cấp tỉnh

Chiến sĩ thi đua:

 

16 đồng chí (TN = 8; XH = 12)

10 đồng chí

0 đồng chí

1 đồng chí

 

 

  1. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng có hiệu quả đồ dùng trong dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng và có phân hóa đối tượng. Coi trọng việc hướng dẫn HS phương pháp tự học.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

- Thực hiện đổi mới phương pháp dậy học, sử dụng đồ dùng trong dạy học, giờ dạy tinh giản, vững chắc nổi bật trọng tâm, kết hợp với hướng dẫn học sinh cách học giúp học sinh hiểu bài ngay tại lớp.

- Tích cực học tập bạn bè, đồng nghiệp, đầu tư thời gian nghiên cứu sách vở, có ý thức cầu thị tiến bộ

- Chủ động kế hoạch dự giờ , kiểm tra đánh giá xếp loại giáo viên .

- Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán ở các bộ môn để làm nòng cốt trong hoạt động chuyên môn và kiểm tra hoạt động chuyên môn của giáo viên.

C- KẾ HOẠCH THỜI GIAN CỤ THỂ:

1- Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thi

a) Thời gian tổ chức Hội thi : Từ 22/10/2018 đến 09/11/2018 (Các đ/c GV đăng ký tiết dạy sau khi KH được ban hành)

b) Địa điểm tổ chức : Tại trường

c) Đăng ký tiết dạy thực hành: Theo mẫu quy định tại Phòng Tổ

2- Nội dung và hình thức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

a. Nội dung thi

- Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy;

- Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, sử dụng CNTT hợp lý.

b. Hình thức thi:

- Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi thực hành (ví dụ sử dụng máy vi tính, sử dụng đồ dùng dạy học, máy chiếu vật thể…). Thời gian thi : Trong tháng 10 và tuần đầu tháng 11/ 2018

- Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó.

3- Đối tượng tham gia và miễn tham gia Hội thi

a. Đối tượng tham gia:

- Tham dự Hội thi cấp trường là 100% giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường.

b. Đối tượng được miễn thi:

- GV nữ tuổi trên 50 và GV nam tuổi trên 55;

4- Ban Tổ chức và BGK hội thi

4.1 Ban tổ chức:

1. Thành phần: Trưởng ban, phó trưởng ban và thành viên.

a) Trưởng ban: Thân Thế Hải- Hiệu trưởng

b) Phó trưởng ban: Thân Thị Minh Nghĩa- Phó Hiệu trưởng

c) Thành viên: 1- Vũ Thị Tĩnh - TT tổ KHTN

2- Nguyễn Thị Bích Vân - TT tổ KHXH

4.2: Ban giám khảo:

- Mỗi một tiết dạy phải có từ 02 Giám khảo trở lên (có Phiếu chấm, đánh giá tiết dạy quy định mới)

- Thành phần: Là tổ trưởng/Tổ phó và ít nhất 01 GV của tổ thuộc diện miễn thi (ở mục 3). Đối tượng tham gia và miễn tham gia Hội thi; (Những môn có từ 2 GV cùng chuyên môn đào tạo phải có 01 GV tham gia BGK)

* Chú ý:

- Tổ trưởng căn cứ vào Tiết đăng ký dạy của GV, căn cứ thực tế phân công BGK và yêu cầu 100% GV không có tiết trùng tiết dạy thi đi dự (kể cả chủ nhật xanh); Yêu cầu ghi rõ người dự để theo dõi và nhận xét, đánh giá cuối kỳ, cuối năm .

5- Đánh giá các nội dung thi

a) Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban ra đề. Bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập;

b) Bài thi giảng được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của Sở Giáo dục và Đào tạo quy định đối với từng cấp học. Mỗi bài thi giảng có từ 2 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập.Sau khi giáo viên hoàn thành các bài thi giảng, Ban Giám khảo gặp gỡ với giáo viên dự thi để trao đổi, nhận xét đánh giá những ưu điểm, nhược điểm chính của giờ dạy theo yêu cầu cơ bản của phiếu đánh giá tiết giảng. Đồng thời đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm, nghe ý kiến phản hồi từ phía giáo viên tham gia Hội thi.

Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban Giám khảo báo cáo Trưởng ban Tổ chức Hội thi xem xét quyết định.

6- Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi:

Giáo viên dạy giỏi cấp trường, phải đạt các yêu cầu sau:

a) Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 6 điểm trở lên;

b) Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.

 

Trên đây là kế hoạch Thi GVG cấp trường năm học 2018-2019, đề nghị các tổ trường, các thành viên giáo viên nghiêm túc triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

Người xây dựng kế hoạch

PHT

 

 

Thân Thị Minh Nghĩa

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 01 : 60
Năm 2021 : 60