Monday, 26/07/2021 - 19:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tăng Tiến

Kế hoạch tổ chức thi học kỳ I năm học 2018-2019

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

 

Thực hiện Hướng dẫn số 597/PGD&ĐT-THCS, ngày 03/11/2018 về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019 của Phòng GD&ĐT Việt Yên; Trường THCS Tăng Tiến xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2018 - 2019.

A. KIỂM TRA HỌC KỲ I

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Kiểm tra học kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đánh giá chất lượng dạy và học của mỗi nhà trường, từ đó đề ra những giải pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong các trường trung học.

- Kiểm tra được kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức và phân loại được trình độ của học sinh. Nội dung đề kiểm tra đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, phù hợp với chương trình dạy học, thời gian quy định của môn kiểm tra.

- Tổ chức kiểm tra học kỳ phải được tiến hành nghiêm túc, đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác và báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT đúng thời gian quy định.

II. PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA

1. Môn kiểm tra, đề kiểm tra

a. Môn kiểm tra

Tổ chức kiểm tra học kỳ I đối với tất cả các môn học ở các khối lớp.

b. Đề kiểm tra

- Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT chỉ đạo ra đề kiểm tra:

+ Lớp 8, 9 ra đề kiểm tra 9 môn: Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD.

+ Lớp 6,7 ra đề kiểm tra 8 môn: Toán học, Vật lí, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD.

Các môn còn lại (Môn Công nghệ, Thể dục, Mĩ thuật, Âm nhạc, Tin học, chỉ đạo kiểm tra xong trước ngày 31/12/2018)

2. Hình thức kiểm tra

Các môn kiểm tra được thực hiện dưới hình thức sau:

Môn/lớp

Hình thức

Ngữ văn lớp 6 đến 9, Toán học lớp 6 đến 8

Tự luận

Tiếng Anh lớp 6 đến lớp 9; Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD lớp 9

Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự và luận (50% trắc nghiệm và 50% tự luận)

Toán lớp 9

Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự và luận (30% trắc nghiệm và 70% tự luận)

Lưu ý:

- Đối với môn Tiếng Anh: Tiếp tục kiểm tra kỹ năng nói với lớp 6, 7, 8, 9 chương trình hiện hành và các lớp theo chương trình thí điểm được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1173/SGDĐT-GDTrH ngày 20/10/2014 của Sở GD&ĐT Bắc Giang và công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014-2015.

3. Yêu cầu của đề kiểm tra

- Chính xác, khoa học, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng môn học;

- Tăng cường câu hỏi mở, câu hỏi mang tính thực tiễn, câu hỏi liên môn nhằm đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và tính sáng tạo của học sinh.

- Kiểm tra kiến thức đến hết tuần 16 của học kỳ I.

4. Thời gian làm bài

- Môn Toán học, Ngữ văn từ lớp 6 đến lớp 9: 90 phút.

- Môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Tiếng Anh: 45 phút.

5. Lịch kiểm tra

Ngày

Buổi

Môn, lớp

Thời gian làm bài

Thời gian giao đề cho học sinh

Thời gian tính giờ

 

 

25/12/2018

 

 

 

Sáng

Ngữ Văn 8

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Ngữ Văn 9

90 phút

Tiếng Anh 8

45 phút

9 giờ 25

9 giờ 30

Vật lý 9

45 phút

Chiều

Ngữ Văn 6

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Ngữ Văn 7

90 phút

Tiếng Anh 6

45 phút

15 giờ 25

15 giờ 30

Vật Lí 7

45 phút

27/12/2018

Sáng

Toán học 8

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Toán học 9

90 phút

Tiếng Anh 9

45 phút

9 giờ 25

9 giờ 30

Vật Lí 8

45 phút

Chiều

Toán học 6

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Toán học 7

90 phút

Tiếng Anh 7

45 phút

15 giờ 25

15 giờ 30

Vật Lí 6

45 phút

28/12/2018

Sáng

Lịch sử 8,9

45 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Hóa học 8,9

45 phút

8 giờ 40

8 giờ 45

GDCD 8,9

45 phút

9 giờ 55

10 giờ 00

Chiều

Địa Lí 6,7

45 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Sinh 6,7

45 phút

14 giờ 35

14 giờ 40

29/12/2018

Sáng

Địa lí 8,9

45 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Sinh học 8,9

45 phút

8 giờ 40

8 giờ 45

Chiều

Lịch Sử 6,7

45 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

GDCD 6,7

45 phút

14 giờ 35

14 giờ 40

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thực hiện chương trình

Rà soát tiến độ thực hiện chương trình theo quy định, tổ chức dạy bù nếu chậm chương trình; nghiêm cấm cắt bỏ chương trình, môn học.

2. Bố trí phòng kiểm tra

-24 hs/P

-Đối với môn Tiếng Anh nhà trường xếp phòng kiểm tra riêng cho môn Tiếng Anh thí điểm, trong mỗi phòng có thiết bị đọc được đĩa CD/USB để kiểm tra kỹ năng nghe.

3. Coi, chấm bài kiểm tra

- Nhà trường yêu cầu tổ chức coi kiểm tra, chấm bài nghiêm túc, chữa bài cho học sinh kịp thời, đánh giá kết quả khách quan, thực chất năng lực học tập của học sinh. Bài kiểm tra sau khi chấm được lưu giữ tại đơn vị trường học.

- Mỗi phòng thi bố trí 02 giáo viên coi thi

4. Đăng ký in đề

Học sinh dùng đề thi do Sở và Phòng GD việt Yên ban hành.

Nhà trường yêu cầu CBGV và NV nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, liên hệ với BGH để được giải đáp./.

Nơi nhận:                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Lưu: VP.

- Lãnh đạo trường (để báo cáo).;

- Đăng trên Website                                                                                                                 THÂN THẾ HẢI

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 07 : 45
Năm 2021 : 437